Laatste plantdag Stichting Gedenkbos Asten

Meer dan twintig families namen op zondag 21 november deel aan de laatste plantdag van de Stichting Gedenkbos Asten van dit jaar.

Anna van Extel

Er werden op het terrein aan de Sengersbroekweg in Heusden 22 bomen geplant, voor een mooie en bijzondere reden.

Anna van Extel

Dat is mogelijk omdat de stichting een stuk grond nabij de parkeerplaats volledig mag gaan beplanten.

Daarmee kan de stichting weer een paar jaar vooruit kunnen. De verwachting is dat er ongeveer honderd bomen geplant kunnen worden.

Anna van Extel

De komende weken wordt dit nieuwe stuk grond gereed gemaakt voor beplanting.

Ook wordt het houten hekwerk verplaatst.

Anna van Extel

Op SIRIS-tv, siris.nl en SIRIS-Facebook is onderstaand filmpje te zien.