Leerlingen adviseren de gemeente Asten over het toekomstige beleid

De Kinderraad van Prodas helpt bedrijven en gemeenten sinds 2018 met vragen en probleemstukken. 

Op  maandag 19 april mogen leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool  Voordeldonk in Asten de derde fase in “presenteren en in gesprek” rondom het vraagstuk van de gemeente Asten “Wat heeft de gemeente Asten nodig voor de toekomst?”.

De Kinderraad presenteert op maandag 19 april haar inzichten en ideeën en gaat in gesprek met diverse betrokkenen, onder wie burgemeester Anke van Extel, wethouder Janine Spoor, de nieuwe voorzitter van Prodas Mischa Kleukers en Wendy Maas van Rabobank Peelland Zuid. 

Een klein deel van de Kinderraad wordt afgevaardigd in de raadzaal. Zij gaan de ideeën presenteren. De overige vijftig kinderen van de Kinderraad en alle andere betrokkenen zullen digitaal meedoen. 

Het doel van deze bijeenkomst is dat de gemeente informatie ophaalt ten behoeve van het nieuwe beleidsplan voor Sociaal Domein Asten, wat een prachtig voorbeeld is van Kinderparticipatie. Per vraag wordt er dan ook een nieuwe raad ingesteld, om zoveel mogelijk kinderen mee te kunnen laten doen. 

De projecten zijn nu aangepast aan de huidige maatregelen, maar de Kinderraad denkt graag in oplossingen en laat daarom de vraagstukken zoveel mogelijk doorgaan. De Kinderraad wordt geleid door Sarah Snep van stichting Prodas.

Digitaal samenwerken zijn de kinderen inmiddels een beetje gewend. De kinderen hebben tijdens de tweede fase van het project onderzoek gedaan binnen een van de vijf leeftijdscategorieën die de gemeente heeft opgesteld. Voor dit onderzoek ging de raad digitaal in gesprek met diverse betrokkenen, zoals Onis welzijn, Nipa-opleidingen, de leerlingenraad van het Varendonck College, Kinderopvang en BSO Norlandia en de Rabobank. De kinderen hebben tijdens deze gesprekken hun eigen ideeën getoetst en nieuwe ideeën opgedaan.

Tijdens de vierde fase van de Kinderraad, in juni, volgt een terugkoppeling van de gemeente aan de Kinderraad. Dan wordt bekend gemaakt welke ideeën er worden gebruikt in het nieuwe beleidsplan Sociaal Domein van de gemeente.  Zo blijft het niet bij enkel ideeën, maar worden de plannen ook werkelijkheid. De kinderraad hoopt dat tijdens deze terugkoppeling de hele raad naar de raadzaal kan komen.