SIRIS.nl

Wethouder Bankers bedankt buurtbewoners en werkers aan de Logtenstraat

De Logtenstraat in het centrum van Asten is weer geopend.

Het project werd in eerste instantie flink duurder dan begroot door verwijdering van vervuiling in de grond en toenemende maatregelen om wateroverlast bij piekbuien te voorkomen.

De Logtenstraat is nu verkeersveiliger ingericht.

De centrumring (waaronder deze straat) wordt straks een zone met 30 kilometer per uur.

De capaciteit van het riool is toegenomen en het nabijgelegen park dient als overstort bij extreme regenval.

Wethouder John Bankers en projectleider Nicole Scharp brachten een bezoek aan de buurtbewoners en de medewerkers van het bedrijf Van Horssen om hen te bedanken voor respectievelijk het begrip tijdens de werkzaamheden en het goede werk.

Op www.siris.nl en SIRIS-facebook is onderstaand filmpje te zien over de werkzaamheden in de Logtenstraat.