Lokaal preventieakkoord in gemeente Asten

In de gemeente Asten is een lokaal preventieakkoord gesloten. Afgelopen maanden heeft de gemeente Asten met veel lokale partijen in kaart gebracht wat er in Asten al is rondom gezondheid en preventie.

Ze hebben samen doelen op gesteld en ambities uitgesproken. Veel partners hebben het akkoord ondertekend.

Rob Fritsen

Het akkoord sluit aan bij bestaande programma’s zoals het alcoholpreventieplan, het regioproject 'Drugs, wat doet het met jou?' en het Lokaal Sportakkoord en voorziet deze van aanvullende en nieuwe acties.

Hierbij is een gezamenlijke ambitie uitgesproken om kinderen en jongeren in een alcohol-, rook- en middelenvrije omgeving te laten opgroeien. 

De samenwerkende partners zijn  Koninklijke Horeca Nederland-afdeling Asten, Sportraad Asten, GGD BZO, Novadic Kentron, Onis Welzijn (vrijwilligerscentrale en jongerenwerk), Leef! Asten, OBS De Horizon, Kindcentrum LaLoBo, Jonosh en de gemeente Asten.

Rob Fritsen

Mocht je meer willen weten over het lokaal preventieakkoord of zie je mogelijkheden om als lokale partner bij te dragen aan bepaalde acties? Neem dan contact op met Karin Spijkers, coördinator Lokaal preventieakkoord via e-mail K.Spijkers@GGDBZO.nl.

Rob Fritsen

Op SIRIS-tv en www.siris.nl kan je onderstaand filmpje bekijken.

Zie ook onderstaand document.

Documenten