SIRIS.nl

Louis van den Bosch ereburger van de gemeente Someren

Louis van den Bosch werd op zondag 26 september postuum geëerd tijdens een indrukwekkende bijeenkomst in De Ruchte in Someren.

Bij leven is Louis van bijzonder grote betekenis geweest voor het verenigingsleven in de gemeente Someren.

De gemeenteraad kent hem de Erepenning toe met de daarbij behorende titel ‘Ereburger van de gemeente Someren’.

Bekijk hieronder hoe burgemeester Dilia Blok het raadsbesluit bekend maakte:

Louis van den Bosch overleed op 21 maart 2020. Zijn afscheid vond, in verband met het heersende coronavirus, in kleine kring plaats.

Nu er weer meer mogelijk is werd er op initiatief van een aantal inwoners, door en voor het verenigingsleven, een hommage georganiseerd voor deze onvergetelijke Zummerse verenigingsman.

Eric Driessen

Bij deze gelegenheid sprak de gemeenteraad grote waardering uit voor de tomeloze vrijwillige inzet die Louis altijd heeft getoond om de Somerense gemeenschap in zijn algemeenheid en de vele maatschappelijke organisaties in het bijzonder te dienen met vele acties en initiatieven. Hij zette zich daarbij in als bestuurder en als vrijwilliger in alle denkbare hoedanigheden.

Eric Driessen

Louis was betrokken bij tal van Somerense maatschappelijke organisaties. Hij was langdurig (bestuurs)lid van een groot aantal verenigingen, initiatiefnemer en (mede)organisator van tal van activiteiten en evenementen in Someren. Er werd nagenoeg nooit tevergeefs een beroep op hem gedaan. Bijna iedereen in Someren en ver daarbuiten kende hem.

Eric Driessen

Louis was bestuurs(lid) en medeoprichter van toneelvereniging Crescendo en lid van De Speledonckers. Hij speelde in tal van toneelproducties (hoofd)rollen.

Hij was zeer belangstellend in lokale geschiedenis en (bestuurs)lid van de Heemkundekring De Vonder. Die interesse leidde tot een, door hem geschreven, toneelstuk ‘Van Zummere en nie Baang’. Later werkte hij mee aan de verfilming daarvan; een prachtige lokale productie waar hij bijzonder trots op was.

Eric Driessen

Het Zummers dialect ging hem na aan het hart en als lid van de werkgroep Mien en de Zummerse Hirre werd het dialect zo goed mogelijk vastgelegd. Op zijn initiatief werden er dorpswandelingen georganiseerd; hij was dan één van de gidsen. Ook wist hij velen te enthousiasmeren en achter zijn initiatieven te krijgen om de dorpspomp op het Postelplein in ere te herstellen, een keramiek van de Lambertusschool op de oorspronkelijke locatie terug te plaatsen.

Eric Driessen

Hij was (ere)lid van Muziekvereniging Somerens Lust, initiatiefnemer en medeorganisator van het Zummers Spectakel en voorzitter van de Vriendenclub.

JOEK en in het bijzonder de Kennedymars hadden zijn warme belangstelling. Hij was o.a. ceremoniemeester en organisator van de markt. Ook van JOEK was hij erelid.

Eric Driessen

Louis was (ere)lid en grootofficier van carnavalsvereniging De Meerpoel. Hij was raadslid, (Groot)vorst, oprichter en lid van De Flodderbone, prominent deelnemer in tal van activiteiten zoals de zaonikavonden en initiatiefnemer van tal van nieuwe activiteiten, terwijl hij tegelijkertijd stond voor traditie (“we moete haauwe wa we hebbe”).

Louis was jarenlang lid van de Neso’s. Als clown wist hij met zijn collega’s tijdens de vele voorstellingen kinderen te raken met zijn geheel eigen act.

Eric Driessen

Ook de zangverenigingen Mannenkoor De Nachtegaal en Bonum Tenete hadden zijn warme belangstelling. Zingen was de laatste jaren zijn passie. Bonum Tenete had jarenlang een goed voorzitter aan hem.

Louis was jarenlang BABS (buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand) en heeft in die rol vele huwelijken voltrokken.

Hij was ook mede-oprichter en bestuurslid van Stichting De Kerststal Someren-Dorp.

Louis was begaan met mensen met een beperking. Hij was o.a. voorzitter van de werkgroep playbackshow Kans Plus en vrijwilliger bij het Zummers Triduüm.

Als organist speelde hij met zijn eigen orgel ‘Ons Moeder’ bij vele activiteiten gericht op met name oudere mensen.

Eric Driessen

SIRIS-tv zond de 'Hommage aan Louis van den Bosch' op zondag 26 september live uit.