Mannenkoor De Nachtegaal huldigt elf jubilarissen

Zaterdag 26 maart was een echte feestdag voor Mannenkoor De Nachtegaal uit Someren.

Twee jaar geleden bestond het koor 75 jaar, maar van feestvieren kwam niks terecht vanwege het uitbreken van de coronapandemie.

Ook vorig jaar kon vanwege de beperkingen geen feestdag worden gehouden en dus ook geen koorleden worden gehuldigd.

Op zaterdag 26 maart werden zowel de jubilarissen van 2021 als van 2022 in de bloemetjes gezet.

Na een toespraak van voorzitter Adriaan Swinkels en bestuurslid Hanze Bakker van KBZON (Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen) werden alle jubilarissen met een oorkonde en bos bloemen bedankt voor hun langdurig lidmaatschap.

Willy van Bragt (75 jaar lid), Jan Hurkmans (65 jaar lid) en de drie gouden jubilarissen Antoon Oomen, Jan Vlemmix en Cees Verhagen waren met partner en (klein)kinderen aanwezig.

Frans van den Bogaart en Peter Vlemmix (40 jaar lid), Jan van Bree (25 jaar lid) en Peter Hurkmans, Frans Bennenbroek en Nol Hendriks (12½ jaar lid) ontvingen hun speldje.

Met gezang door het koor, bestuur en de ‘Jonge Nachtegaaltjes’ werden de feestelingen en hun partners in het zonnetje gezet.

Met een overheerlijk diner werd de feestdag in zaal De Platte Vonder afgesloten.

Vanwege zijn leeftijd en gezondheid ontving jubilaris Willy van Bragt en dag later in zijn appartement in Zorgcentrum Savant Sonnehove uit handen van de voorzitter de oorkonde en de bijbehorende bos bloemen.

Nu de coronapandemie achter ons ligt, kijkt het mannenkoor uit naar het eerste optreden in De Ruchte op 21 mei met de groep Frommermann. Kaarten zijn binnenkort te bestellen via de ticketservice van De Ruchte.