Mantelzorgcompliment aanvragen in gemeente Asten vanaf 1 juni

Vanaf 1 juni tot en met 1 december kunnen inwoners van de gemeente Asten het Mantelzorgcompliment 2022 aanvragen. 

Dit is een (financiële) blijk van waardering voor de inzet die u als mantelzorger doet. Zorgvragers die in Asten wonen en hun mantelzorger, kunnen de aanvraag indienen. 

Zorgt u voor iemand die in Asten woont? Dan kunt u een aanvraag indienen samen met diegene waar u voor zorgt. 

Mantelzorgers zijn personen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het totaal aantal aanvragen dat binnenkomt bij de gemeente. Het maximale bedrag dat per zorgvrager wordt uitgekeerd is € 100.  

U bent mantelzorger als u tenminste 8 uur per week en langer dan drie maanden mantelzorg verleent en dit niet doet omdat het uw werk is of vanuit een Persoonsgebonden budget (PGB).

Voor meer informatie bel of mail naar het Klant Contact Centrum via tel. 0493-671212 of e-mail kcc@asten.nl of het Sociaal Team Asten, via tel. 0493-671234 of e-mail sociaalteam@asten.nl