Mantelzorgcompliment aanvragen kan tot 1 december

Zorgt u langdurig en onbetaald voor iemand die in de gemeente Someren woont en die zorg nodig heeft? Vraag dan het Mantelzorgcompliment aan.

Dit is een (financiële) blijk van waardering voor de inzet die u als mantelzorger doet. De aanvraag doet u samen met de zorgvrager. U kunt het compliment tot 1 december aanvragen.

Mantelzorgers zijn personen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Voor wie is het mantelzorgcompliment?

U komt in aanmerking voor het compliment als u:

Ten minste 8 uur per week én langer dan drie maanden mantelzorg verleent. U komt niet in aanmerking als de zorg wordt verleend vanuit een persoonsgebonden budget (PGB) of omdat het uw werk is.

Woonplaats zorgvrager

Houd er rekening mee dat degene voor wie u zorgt in de gemeente Someren moet wonen. Woont u zelf in de gemeente Someren en zorgt u voor iemand uit een andere gemeente? Dan kunt u bij de gemeente waar de zorgvrager woont informeren naar het mantelzorgcompliment.

Financiële vergoeding

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het totaal aantal aanvragen dat binnenkomt bij de gemeente. Het maximale bedrag dat per zorgvrager wordt uitgekeerd is € 100. Er wordt maximaal één mantelzorgcompliment per zorgvrager verstrekt.  

Aanvragen

U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen tot 1 december.

U kunt het aanvraagformulier digitaal invullen of downloaden op www.zosomeren.nl/mantelzorgcompliment of het formulier ophalen bij:

  • Steunpunt Mantelzorg Onis Welzijn, Laan ten Roode 71
  • Klant Contact Centrum gemeente Someren, Wilhelminaplein 1
  • De dorpsondersteuners