SIRIS.nl

Maximumsnelheid centrumring Asten wordt 30 kilometer

De maximumsnelheid op de centrumring van Asten wordt 30 kilometer per uur.

Daarnaast komen er fietsstroken op de weg te staan. Hiermee neemt de verkeersveiligheid in en rondom het centrum toe.

Met het doorvoeren van deze maatregelen geeft de gemeente uitvoering aan het gemeentelijke verkeer- en vervoersplan. De werkzaamheden staan gepland voor eind oktober.

Bij de herinrichting van de Logtenstraat is de straat ingericht als 30 kilometerzone met fietsstroken. De gemeente Asten richt de andere straten die behoren tot de centrumring nu op dezelfde manier in.

Hiervoor wijzigen de verkeersborden en wegmarkeringen. Ook worden er fietssymbolen en witte strepen op de weg aangebracht. Afhankelijk van het type weg gebeurt dat laatste met wegenverf of door het vervangen van klinkers.

Centrumring

Bij de centrumring van Asten gaat het naast de Logtenstraat om de Tuinstraat, Emmastraat, Julianastraat, Deken Meijerstraat, Kerkstraat, Koningsplein, Burgemeester Wijnenstraat, Langstraat, Frits de Bruijnstraat en de Logtenstraat.   

Begeleiding verkeer

Verkeersregelaars begeleiden het verkeer tijdens de uitvoering van het werk op een veilige manier langs de werkzaamheden.

De gemeente Asten plaatst na de realisatie op meerdere locaties in het centrum snelheidsdisplays.

De displays hebben als doel weggebruikers te wijzen op de nieuwe toegestane snelheid.

Verkeersveiliger

Wethouder John Bankers: ,,Het centrum van Asten moet veilig en bereikbaar blijven. Met het aanpassen van de centrumring ontstaat een meer verkeersveilige situatie voor voetgangers, fietsers en automobilisten. Dat is goed nieuws voor onze inwoners, toeristen die hier verblijven en ondernemers in het centrum”.