Milieueffecten bestemmingsplan buitengebied Someren goed in beeld

Milieueffecten bestemmingsplan buitengebied Someren goed in beeld

De milieueffecten van het bestemmingsplan buitengebied ‘deelgebied 3’ zijn goed in beeld.

Dat zegt de Commissie voor de Milieueffectrapportage in haar advies over het milieueffectrapport.

De gemeente Someren had de commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.

De gemeente Someren wil een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied ten zuidoosten van de kern van Someren.

Dit is het derde deelgebied in een reeks van zeven.

Voordat de gemeenteraad besluit over het plan zijn de effecten onderzocht in een milieueffectrapport.

Het rapport geeft veel waardevolle en gedetailleerde informatie over de huidige situatie en de milieueffecten van het plan.

Het laat zien dat uitbreiding van veehouderijen alleen mogelijk is onder strenge voorwaarden. Daarmee zijn knelpunten voor natuur door stikstofdepositie en geurhinder voor de omgeving te voorkomen.

Zie voor het volledige advies https://www.commissiemer.nl/adviezen/3545