Missiehuis Jan Zwirs in Teteringen schenkt scootmobiel aan Lierop Leeft

Pater Jan Zwirs benaderde een aantal dagen terug Lierop Leeft met het aanbod voor de schenking van een scootmobiel.

Door omstandigheden was de scootmobiel in het Missiehuis van de Missionarissen van de Heilige Familie (MSF orde) overbodig geworden. Men zocht naar een goed doel en dat werd Lierop Leeft.

Overleg tussen bestuur en de betrokken werkgroepen leverde de kernvraag op of de scootmobiel van meerwaarde zou kunnen zijn voor de activiteiten van Lierop Leeft en haar leden. Het antwoord daarop was een volmondig ja. Een treffend voorbeeld van het feit was de goedkeuring van de gemeente Someren in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voor het mogen gebruiken van een scootmobiel.

Leverancier Medipoint gaf aan dat deze pas na enkele maanden zou kunnen worden geleverd. Het schenken van de scootmobiel levert hier mogelijk een perfecte oplossing.

Bij de uitleen van hulpmiddelen blijkt overigens vaak dat leden moeten wennen aan het gebruik van een rolstoel of een rollator. De uitleen van het betrokken hulpmiddel levert dan de mogelijkheid op te leren omgaan met het hulpmiddel en de emotionele afstand tot een minimum terug te brengen.

De scootmobiel is van het merk Quingo, het model heet Toura en heeft vijf wielen. Onderhoud is geschied door monteurs van de firma Quingo uit Eindhoven. Het laatste onderhoud dateert van oktober 2021 en na die maand is de scootmobiel komen stilstaan in Teteringen.

Op maandag 8 augustus hebben Anita en Frits Hurkmans de scootmobiel opgehaald bij het missiehuis in Teteringen. Pater Jan Zwirs heeft hen hartelijk ontvangen en laten weten zeer verheugd te zijn met het feit dat Lierop Leeft ja gezegd heeft tegen het MSF aanbod.

Als de verzekering, aansprakelijkheid, onderhoud en stalling zijn geregeld, kan uitleen en reservering worden gestart. Dit zal enige weken in beslag gaan nemen.

Anders dan bij de duofiets wordt de reservering niet geregeld via de webpagina van Lierop Leeft maar via een rechtstreeks gesprek met dorpsondersteuner Marieke Linders (voor telefoon en e-mailadres zie de website van Lierop Leeft). Zij beoordeelt of het lid van Lierop Leeft in aanmerking komt voor de uitleen en zal zich daarbij ook na gegeven toestemming laten leiden door adviezen uit de medische wereld. Tevens hebben vrijwilligers van de KBO Someren zich bereid verklaard in Lierop rijlessen te geven en vast te stellen of zelfstandig rijden haalbaar en verantwoord is.

De scootmobiel wordt gestald in Henricushof. Er wordt een bijdrage gevraagd waarover nog verder overleg moet plaatsvinden.