Motie Algemeen Belang: plaatsing van extra AED’s

Gemeenteraadslid Frank van de Kerkhof van politieke partij Algemeen Belang dient tijdens de raadsvergadering van dinsdag 4 oktober namens de fractie een motie in met het verzoek tot plaatsing van extra AED’s op verschillende plekken in Asten. 

Frank van de Kerkhof: ,,De overwegingen hiervoor zijn dat Heart Safe Regio, een stichting opgericht door enkele Astenaren, baanbrekend werk heeft verricht op het gebied van opleiden van vrijwilligers om reanimatie toe te kunnen passen. Anno 2022 zijn door Heart Safe Regio meer dan 3.000 vrijwilligers opgeleid en velen van hen volgen jaarlijks de herhalingslessen. Sinds de start van de opleidingen in 2003, voor de regio Deurne, Asten en Someren zijn inmiddels, alleen in Asten al, 44 slachtoffers na reanimatie en AED-gebruik, stabiel naar het ziekenhuis afgevoerd. Dankzij kennis en ervaring van mensen binnen de stichting is er een goede verdeling van AED’s tot stand gekomen in onze gemeente. Vanwege de uitbreidingsplannen in Heusden-Oost en Loverbosch (en toekomstig wellicht ook in Ommel) is, om de goede verdeling van AED’s in stand te houden, het noodzakelijk om op deze plekken, in overleg met de stichting, extra AED’s te plaatsen''.

Van de Kerkhof probeert hiervoor tijdens de raadsvergadering van 4 oktober een meerderheid te krijgen zodat het college ermee aan de slag kan.