Muziekvereniging Someren-Heide huldigt vijf jubilarissen

Muziekvereniging Someren-Heide huldigt op zaterdag 11 september vijf ju­bilarissen.

Martien Hendriks en Nol Hendriks waren vorig jaar 65 jaar lid van fanfare St. Jozef - later Muziekvere­niging Someren-Heide -, en de Bossche Bond. Gerrit van Zoggel al 66 jaar.

De afspraak was dat zij toen, als enige nog actieve leden van het eerste uur, samen hun jubileum zouden vieren. Maar vanwege de coronamaatregelen was een passende herden­king in 2020 niet mogelijk. Daarom worden ze nu alsnog, samen met de 50-jarige jubila­rissen Marga Nagel en Jan Meeuws in het zonnetje gezet door de vereniging.

In verband met de nu nog gel­dende 1,5 meter afstandsregel zal de procedure wat an­ders zijn dan gebruikelijk. De feestavond die normaliter wordt gehouden na de huldiging van jubilarissen is nog even uitgesteld. Wel zullen alle jubilarissen volgens de traditie door de fan­fare en slagwerkgroep met feestelijke muziek aan huis worden afgehaald. Daar krijgen ze een bondsspeld met oorkonde overhan­digd.

Aan hen en hun partner wordt een diner in Someren-Heide aangeboden.