Keurmerk MVO Goud voor Edumar Metaalbewerking BV

Edumar Metaalbewerking BV aan de Broekstraat in Someren heeft als tweede bedrijf in Nederland en het eerste maakbedrijf in Nederland het hoogste Keurmerk MVO Goud ontvangen.

Op vrijdag 27 januari reikte Gerard van der Werf als afgevaardigde van de landelijke keurcommissie MVO Nederland het certificaat uit.

In een MVO-certificering wordt het bedrijf gecontroleerd op:

People: Hoe goed is het bedrijf voor de mensen op de werkvloer en erbuiten?

Planet: Hoe verhoudt zich het bedrijf ten opzichte van het milieu en omgeving?

Profit: Welke goede doelen streeft het bedrijf na en steunt het bedrijf voor een betere wereld. 

De beoordeling van keurcommissie liegt er niet om:  

,,Edumar gelooft in duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen en wil samen met haar werknemers in een veilige en innovatieve omgeving ondernemen en samenwerken met opdrachtgevers, overheden en andere belanghebbenden. De pijlers People, Planet en Profit vormen de basis voor elke beslissing die wordt genomen. Door te benoemen aan welke sociale ontwikkelingsdoelen (SDG's) het wil bijdragen, hiervoor doelstellingen te bepalen en te managen via een PDCA-cyclus kan het bedrijf aantonen dat het een bijdrage levert aan een betere leef- en werkomgeving voor nu en de volgende generaties. Stakeholders zijn aantoonbaar positief over de wijze van opereren van het bedrijf, dat telkens streeft naar verdere verbetering en vernieuwing als duurzame onderneming. Het MVO-Keurmerkcertificaat niveau goud is hiervoor de erkenning''.