Nieuw bestuur ZijActief Ommel

In oktober 2022 heeft ZijActief Ommel een noodbrief door Ommel verspreid.

ZijActief werd bedreigd in haar voortbestaan door een gebrek aan nieuwe bestuursleden.

Deze oproep heeft resultaat gehad en op 24 januari is een nieuw bestuur benoemd.

In de jaarvergadering werd afscheid genomen van Gerda van de Ven en Maria de Groot.

Het nieuwe bestuur bestaat nu uit Mieke van Dijk, Karin Berkers, Ilse van Dijk, Riny Smeets, Patricia Verbakel, Petra Rijkers.

SIRIS-tv schonk in 2022 aandacht aan de noodbrief van ZijActief.