Nieuw boek van Piet Snijders 'Liefde achter de erpelkeul - Het levensverhaal van Jan Madou'

Piet Snijders uit Asten heeft een nieuw boek geschreven, getiteld 'Liefde achter de erpelkeul - Het levensverhaal van Jan Madou'.

Het is het levensverhaal van oud-Heusdenaar Jan Madou (84), gepensioneerd veehouder en ruilverkavelingsboer in Horst-America. Het boek leest  als een non-fictie Peelroman, telt 176 pagina's en wordt opgeleukt met tientallen foto's die het verhaal ondersteunen. Het boek is verkrijgbaar bij Piet Snijders à € 19,95, exclusief verzendkosten.

Jan Madou, geboren in 1936, komt uit een gezin van vijftien kinderen: negen jongens en zes meisjes. Hij groeide op aan de Brabantse kant van de Peel, in Heusden. Daar maakte hij als kind de Tweede Wereldoorlog mee, meer nog de bevrijding. En de indrukwekkende dorpsbrand van 1947, die rond zijn ouderlijk huis elf boerderijen in de as legde. Hij moest er als kind van 10, 11 jaar al aan de bak om de kost te helpen verdienen. Nog voor zijn militaire dienst werkte Jan als boerenknecht in Waalre, waar hij Netje van den Broek, de liefde van zijn leven leerde kennen. Een Romeo & Julia-verhaal, maar dan agrarisch.

Eric Driessen

Met Netje ondernam Jan jaren later zijn 'kleine emigratie' naar Noord-Limburg. Daar bouwde hij samen met Netje een leven lang aan de verwezenlijking van zijn droom: een mooie ontginningsboerderij aan de rand van de Mariapeel. Jan en Netje kregen er drie zonen, die ze alle drie aan een agrarische kostwinning probeerden te helpen.

Maar tijden veranderen. Tandenknarsend moest Jan ervaren dat zijn zonen hun eigen plan trokken. Vervolgens raakte zijn Netje aan de sukkel en na een aantal omfloerste jaren kwam ze in 2018 te overlijden. En nu zit Jan als bejaarde weduwnaar alleen. In een boerderij uit de jaren '60, waarin de beste kamer niet wordt gebruikt en Maria en het H. Hartbeeld nog onder de stolp staan, kijkt hij berustend terug op zijn leven.

Eric Driessen

Het levensverhaal van Jan Madou is het verhaal van een gewone boer: illustratief voor een hele generatie die de landbouwrevolutie van de 20e eeuw mede vorm heeft gegeven. Tevens is het een plattelandskroniek uit het Brabants-Limburgse grensgebied, beginnend aan het einde van de jaren '30 van de 20e eeuw en eindigend aan het begin van de jaren '20 in de 21e eeuw. Een tijdvak waarin Zuid-Nederlandse boeren een gemoedelijk landleven vaarwel zegden om er een sterk verzakelijkt bestaan voor terug te krijgen. Een bestaan waarin de buren letterlijk een andere taal zijn gaan spreken (Pools) en de menselijke maat op het tweede plan geraakte.

Eric Driessen

Jan vertelt zijn verhaal vanuit puur persoonlijk perspectief. Via een reeks openhartige interviews heeft Piet Snijders er voldoende elementen in gevonden om er een - volgens hem én volgens de eerste lezers - boeiende biografie van te maken. Het verhaal is intussen getransformeerd tot een sober boekwerk in een functionele opmaak - groot letterkorps voor oudere lezers.

SIRIS-tv maakte op woensdag 14 april een tv-opname bij Jan Madou thuis in Horst-America. Jan en schrijver Piet vertellen uitgebreid over 'Liefde achter de erpelkeul - Het levensverhaal van Jan Madou' en ook over hoe het leven op Heusden vroeger was.