Nieuw grondwatermeetnet in de gemeente Asten

De gemeente Asten krijgt een nieuw grondwatermeetnet, waarmee meer inzicht gekregen wordt in de grondwaterstanden in Asten, Heusden en Ommel. 

Een grondwatermeetnet bestaat uit zogeheten peilbuizen op verschillende plekken in een gebied. Een peilbuis is een buis in het grondwater. Hierdoor weten ze hoe hoog het grondwater staat. Het grondwaterpeil wisselt door het jaar heen en is ook niet ieder jaar hetzelfde.

Een grondwatermeetnet bestaat uit zogeheten peilbuizen op verschillende plekken in een gebied. Een peilbuis is een buis in het grondwater. Hierdoor weten we hoe hoog het grondwater staat. Het grondwaterpeil wisselt door het jaar heen en is ook niet ieder jaar hetzelfde.

Goed inzicht in het verloop van de grondwaterstanden is van belang voor ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld woningbouw en voor klimaatmaatregelen zoals het tegengaan van grondwateroverlast en droogte, maar ook voor het aanleggen van waterberging om regenwateroverlast te beperken.

De aanleg van het nieuwe grondwatermeetnet is in samenwerking met de gemeenten Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, waterschap Aa en Maas en Brabant Water opgepakt.

De werkzaamheden in de gemeente Asten worden uitgevoerd door WSP Nederland in de weken tussen 13 september en 3 oktober. Alle werkzaamheden vinden plaats in openbaar gebied.