Nieuwe bruikleenovereenkomst Obs Het Toverkruid in Ommel

Op maandag 12 juli is er een nieuwe bruikleenovereenkomst getekend voor openbare basisschool Het Toverkruid lespunt Ommel.

De handtekeningen werden gezet door wethouder John Bankers, namens de gemeente Asten, en Annemie Martens, bestuurder van PlatOO.

Rob Fritsen

Dat gebeurde in het bijzijn van leden van de Vrienden van Ommel en de Dorpsraad  Ommel en samenwerkende partners. 

Vrienden van Ommel zijn inwoners die betrokken zijn bij het behoud van het basisonderwijs in de kern.

Rob Fritsen

Wethouder John Bankers: ,,Met het ondertekenen van deze bruikleenovereenkomst onderstreept de gemeente Asten ook het belang om de leefbaarheid in Ommel te behouden (1.100 inwoners). De aanwezigheid van een school is daarbij cruciaal, want wie de jeugd heeft, die heeft ook de toekomst.  In samenwerking met de inwoners van Ommel pakt de gemeente nu ook door met woningbouwplannen, zodat de toekomst van de school in de komende jaren is verzekerd''.

Rob Fritsen

Op SIRIS-tv en www.siris.nl is onderstaand filmpje te zien.