Nieuwe coalitie in Asten: CDA, Samen voor Asten en VVD

Het CDA, Samen voor Asten en de VVD hebben op donderdag 28 april een nieuw coalitieakkoord gesloten.

Het akkoord is getiteld ‘Gedreven door passie en ambitie! Voor Asten, Heusden en Ommel’.

De drie partijen dragen ieder een fulltime wethouder voor: John Bankers (CDA), Janine Spoor (Samen voor Asten) en Leon van de Moosdijk (VVD).

In de voorbije weken hebben het CDA, Samen voor Asten en de VVD onderhandeld over het op te stellen coalitieakkoord en de portefeuilleverdeling. Naast inhoudelijke plannen voor Asten, Heusden en Ommel is er ook aandacht voor de manier waarop de gemeente bestuurd kan worden. De partijen willen nadrukkelijk samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties de gemeente Asten verder ontwikkelen.

Rob Fritsen

Huidig wethouder John Bankers keert volgens de afgesproken portefeuilleverdeling terug op het ruimtelijk domein met onder andere ruimtelijke ordening, wonen, natuur en milieu en klimaat en energie.

Rob Fritsen

Janine Spoor blijft verantwoordelijk voor het sociaal domein met taken als de Wmo, jeugd, gezondheidszorg, maatschappelijke accommodaties en de huisvesting van specifieke doelgroepen als arbeidsmigranten en vluchtelingen.

ondertekening contract glasvezel buitengebied Rob Fritsen

Nieuwkomer Leon van de Moosdijk krijgt in zijn portefeuille onder meer financiën, economische zaken, mobiliteit, recreatie en toerisme en informatie en automatisering.

Het coalitieakkoord met de bijbehorende portefeuilleverdeling wordt besproken in de raadsvergadering van dinsdag 17 mei. In die vergadering komen ook het advies van de (in)formateur aan bod, de installatie van de wethouders en het benoemen van nieuwe raads- en commissieleden. De stukken voor de raadsvergadering worden komende week gereed gemaakt voor publicatie.