SIRIS.nl

Twee nieuwe ereleden bij Badmintonclub Someren

Badmintonclub Someren huldigde tijdens de algemene ledenvergadering enkele jubilarissen. Twee leden zijn maar liefst 40 jaar lid van de club.

Helmy van de Voort en Frans van Stiphout werden benoemd tot erelid van de vereniging.

Op deze avond waren ook de twee leden die in 2019 tot erelid benoemd werden: Bennie Isbouts en Jan Vossen.