Nieuwe geldautomaat komt bij het gemeentehuis

Geldmaat gaat in Asten een extra geldautomaat en een sealbagautomaat plaatsen op het Koningsplein.

De gemeente Asten was in gesprek met Geldmaat over de plaatsing van een geldautomaat.

Inmiddels zijn deze gesprekken afgerond en is een voorkeurslocatie gevonden waar gepind en waar geld afgestort kan worden (via sealbags).

De voorkeurslocatie is gelegen aan het Koningsplein, op de plek van de oude fietsenstalling van het gemeentehuis.

De voordelen van deze locatie zijn: gelegen in het centrum, goed zichtbaar, niet in de directe nabijheid van woningen, gaat niet ten koste van openbare parkeerplaats(en), komt in plaats van een bestaand object en de geldwagen kan gemakkelijk langszij rijden en weer doorrijden.

Wethouder Henk van Moorsel is zeer verheugd dat de gemeente en Geldmaat tot een besluit zijn gekomen: ,,Sinds dat vorig jaar in zeer korte tijd de geldautomaten van de Rabobank en ABN AMRO op de hoek Burgemeester Frenckenstraat-Emmastraat-Tuinstraat verdwenen, is de roep vanuit inwoners en ondernemers voor een geldautomaat in de openbare ruimte groot. Dit komt vooral omdat de bestaande geldautomaten in bijvoorbeeld de Primera  en de Albert Heijn alleen toegankelijk zijn gedurende winkeltijden en vaak in storing zijn. Dit leidt er met enige regelmaat toe dat mensen in Asten geen geld kunnen pinnen en dat veel ondernemers om geld af te storten zijn aangewezen op Someren of Deurne. Dat is een onwenselijke situatie”, aldus de wethouder.

,,De komst van een geldautomaat in de openbare ruimte is een prima oplossing. Daarbij moeten we wel beseffen dat deze geldautomaat tussen 23.00 uur en 7.00 wel buiten dienst is (omwille van de veiligheid) en uiteraard ook ooit in storing kan zijn. Toch biedt een extra geldautomaat een extra mogelijkheid voor onze inwoners en ondernemers om geld te pinnen en/of af te storten.”

Om de automaat te plaatsen is een omgevingsvergunning benodigd. Deze is reeds ingediend door Geldmaat.

De oude fietsenstalling heeft een passende herbestemming bij de hockeyvereniging HCAS gekregen.