Nieuwe kapelaan in Asten en Someren ook dankzij actie Kerkbalans

Deze en volgende week wordt in alle katholieke kerken van Asten en Someren de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden.

De titel van deze actie luidt ‘Vol vertrouwen de toekomst tegemoet’.

Pater Jan Zwirs is dit jaar met emeritaat gegaan en kapelaan Harold van Overbeek heeft een benoeming als pastoor gekregen. Maar bisschop de Korte ziet toekomst in de Franciscusparochie en heeft een nieuwe kapelaan benoemd.

Samen met pastoor Steijaert en diaken Jack Swaanen zal deze nieuwe kapelaan een enthousiast team vormen dat van Parochie H.Franciscus een bloeiende gemeenschap wil maken, waarin iedereen meetelt. Begin juni zal zijn naam bekend worden gemaakt.

Eric Driessen

Wat maakt het dat het bisdom in deze tijd van een tekort aan priesters toch een verse kracht naar Asten en Someren zendt?

De vitaliteit van een parochie wordt ‘gemeten’ aan de hand van drie criteria:

Ten eerste het kerkbezoek: hoewel in enkele kerken de coronadip nog niet hersteld is, zijn in Someren Dorp en Asten de kerken zondags al zeer goed bezet. Ook de bedevaartkerk in Ommel wordt in deze meimaand druk bezocht.

Het tweede criterium is het aantal vrijwilligers: de Franciscusparochie mag zich rijk prijzen met een groot aantal mensen dat het belangrijk vindt dat hun kerkgemeenschap levend blijft. Zij schenken hun tijd en energie om de klussen te doen die moeten gebeuren om de parochie draaiend te houden; ieder doet waar hij/zij goed in is en houdt er waardevolle vriendschappen aan over.

Het derde element van vitaliteit van een parochie is de financiële steun die zij ontvangt. Wie het belangrijk vindt dat de kerken in onze peelgemeenten kunnen blijven draaien, maar geen tijd over heeft, kan ook een waardevolle financiële bijdrage leveren. Deze bijdragen aan actie Kerkbalans zijn van essentieel belang voor het voortbestaan van de peelparochie in Asten-Someren.

Vele vrijwilligers zetten hun schouders eronder.

Het jonge pastorale team is zeer gemotiveerd en zit vol ideeën.

Als nu vele parochianen hun bijdragen leveren aan de actie Kerkbalans is parochie H.Franciscus klaar om samen de toekomst in te gaan.

U kunt uw bijdrage overmaken op het volgende rekeningnummer.

NL 44 RABO 0163 6400 09 onder vermelding van uw adres.