Nieuwe ontmoetingsruimte in Henricushof Lierop

Vanaf 13 september tot eind oktober gaan de recreatiezaal en aangrenzende ruimten in Henricushof in Lierop op de schop.

Na een fikse renovatie en nieuwe aankleding is de zaal omgetoverd tot een open ontmoetingsruimte; gezellig, warm en uitnodigend voor iedereen.

Rob Fritsen

Waar iedereen in Lierop van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur vrij in en uit kan lopen. Waar de bewoners van Henricushof, de nog zelfstandig wonende ouderen in Lierop en iedereen die graag aanschuift, verhalen meebrengen, de krant lezen, een kopje koffie drinken, een praatje maken of samen een potje biljarten of kaarten.

Om 12.00 uur start het eetpunt en ’s middags kun je deelnemen aan een van de activiteiten.

In november volgt een inloopweekend zodat iedereen de resultaten kan komen bekijken. En wellicht daarna vaker terugkomt.

Rob Fritsen

De ontmoetingsruimte maakt onderdeel uit van Steunpunt Plus van Stichting Dorpsoverleg Lierop. Dorpsoverleg Lierop is sinds 2018 bezig met het ontwikkelen van deze ontmoetingsruimte voor Lierop. Dit is ingegeven door signalen uit de samenleving dat het risico op sociaal isolement bij met name ouderen toeneemt. De signalen komen vanuit familie, zorgmedewerkers, de dorpsondersteuner en de gastvrouwen van Steunpunt Plus.

Het doel van Steunpunt Plus is om ouderen in Lierop zo lang mogelijk op een fijne en veilige manier in hun eigen omgeving te laten wonen.

Sociale contacten zijn daarvoor essentieel, maar elkaar ontmoeten is niet altijd vanzelfsprekend. De ontmoetingsruimte is daar een belangrijke stimulans voor. Om dit mogelijk te maken krijgen de recreatiezaal en entree een totale facelift: stoffering, vloer, muren, audio- en videotechniek, meubilair en aankleding. Er komt een zithoekje, een leestafel, een kast met spellen, een biljarttafel, een tv en gezellige tafelsetjes. Verder wordt de elektra inclusief verlichting aan de huidige veiligheidsnormen aangepast en wordt de tv- en audio-apparatuur vernieuwd. Accessoires maken het plaatje compleet.

Rob Fritsen

Aan dit alles hangt een dermate fors prijskaartje dat dit niet uitsluitend door de Stichting Dorpsoverleg Lierop kan worden gedragen. Het Dorpsoverleg heeft daarom in de afgelopen periode bij een aantal instanties en fondsen subsidies aangevraagd en gekregen. Zonder de financiële ondersteuning van Oranje Fonds, Stichting Steun Welzijnszorg, Stichting Dr. Eijnattenfonds, ONA, VSBfonds, Kansfonds, gemeente Someren, WoCom en Woningstoffeerder Janus van Eijk zou de realisatie van het project niet mogelijk zijn geweest. Ook de werkgroep en vrijwilligers zijn onmisbaar voor de realisatie.

Concreet betekent de renovatie dat per 13 september tot naar verwachting eind oktober de recreatiezaal van Henricushof gesloten zal zijn.

Gedurende die periode zal het eetpunt verplaatst worden naar een andere locatie binnen Henricushof en gaan de middagactiviteiten naar De Vurherd met uitzondering van het biljarten. Dat zal in deze periode niet mogelijk zijn.

Het bloedprikken en de medicijnuitgifte blijven voor zover mogelijk plaatsvinden in Henricushof. 

Rob Fritsen