Nieuwe ontwikkelingen Berkvens Wooncentrum en ALDI in Asten

Berkvens Wooncentrum en ALDI hebben een overeenkomst gesloten over de verhuizing van de ALDI-supermarkt aan de Julianastraat 50 naar de huidige locatie van Berkvens Wooncentrum aan het Floraplein in Asten. 

Dit betekent niet dat Berkvens Wooncentrum zal verdwijnen uit het straatbeeld van Asten. De familie Berkvens vindt het een mooie kans om het bedrijf samen met het team voort te zetten op een nieuwe locatie binnen de gemeente in een pand dat voldoet aan de normen en wensen van de toekomst. 

ALDI, nu gevestigd aan de Julianastraat 50 in Asten, is al langere tijd op zoek naar een toekomstbestendige locatie voor een nieuwe ALDI-supermarkt.

Hierover zijn zij met de familie Berkvens, en later met de gemeente Asten, in gesprek gegaan. In de gesprekken met de gemeente was de vraag of de gemeente Asten in principe en onder voorwaarden medewerking zou willen verlenen aan een verhuizing van ALDI van de Julianastraat naar het Floraplein, gecombineerd met een nieuwe invulling op de achterblijvende locatie door middel van aantrekkelijke woningbouw.

Hierbij heeft ALDI een plan gepresenteerd waarin zij een impressie geven van de nieuwe ALDI-supermarkt op het Floraplein.

Op basis van dit uitgewerkte plan heeft het college positief gereageerd op deze vraag. Een aantal belangrijke voorwaarden voor het college om medewerking te verlenen zijn:

  • Er wordt gezorgd voor een kwalitatieve invulling op zowel de achterblijvende locatie, als op de nieuwe locatie, passend binnen de omgeving.
  • De ontwikkelingen kunnen ruimtelijk en fysiek conform de wet en regelgeving onderbouwd worden in de hiervoor geldende procedure.
  • Er wordt meegewerkt aan de verbinding tussen het centrum van Asten en het Floraplein door een kwalitatieve verbetering van het Burgemeester Ploegmakerspark.

Hierdoor ontstaat er op diverse plaatsen een duidelijke kwaliteitsverbetering. 

Verdere procedure

De komende tijd blijft Berkvens Wooncentrum nog gewoon op de vertrouwde plek zitten. Ze krijgen de tijd om op zoek te gaan naar een nieuwe locatie waar zij het bedrijf kunnen voortzetten.

Voor zowel de huidige ALDI locatie aan de Julianastraat als voor de nieuwe locatie voor de nieuwe ALDI-supermarkt is een bestemmingplanherziening nodig.

Hiervoor worden de benodigde procedures opgestart en doorlopen. Onderdeel hiervan is een dialoog met de omgeving welke naar verwachting op korte termijn zal plaatsvinden. Over een planning kan dus nog niet gesproken worden.