Nieuwjaarstoespraak burgemeester Dilia Blok

Burgemeester Dilia Blok van de gemeente Someren brengt op zaterdag 1 en zondag 2 januari haar nieuwjaarstoespraak op SIRIS-tv.

Beste mensen,

'We leven in een land om lief te hebben; op een plek om lief te hebben.`

Denkend over woorden voor mijn nieuwjaarswens, kwam ik in gedachten terug bij een indrukwekkend moment uit het afgelopen jaar. Bij de nationale dodenherdenking op 4 mei maakte André van Duin veel indruk met zijn toespraak op de Dam in Amsterdam. André eindigde toen met de woorden: ,,Ik ben dankbaar dat ik in vrijheid mag leven en dankbaar dat ik in dit land geboren ben.” De dag erna gaf hij uiting aan die dankbaarheid en zong tijdens het bevrijdingsconcert het mooie lied: ‘Dit is een plek, een land, om lief te hebben’ (een bewerking van een lied van Toon Hermans).  

En dat gevoel heb ik ook bij ons Someren. Someren is echt een plek om lief te hebben. Er is hier zo veel om lief te hebben. Maar wat betekent dat voor ons? Wat doet het met ons en vooral wat vraagt het van ons? Hoe zorgen wij samen dat Someren ook een plek blijft om lief te hebben? Wat kunnen wij doen om elkaar te raken, zoals André ons hele land raakte?

Een nieuw jaar staat op ons te wachten, klaar om te worden ingevuld. Een jaar waarin we onze omgeving kunnen vormen en laten stralen zoals wij dat wensen. 'Dit is het paradijs, we hebben het zelf in de hand', zingt André. En zo zie ik het ook. Met nieuwe energie en enthousiasme hoop ik samen met u weer een heel jaar te werken aan onze gezamenlijke toekomst.   

De allesomvattende coronacrisis die we nu doormaken is voor vele mensen in ons land de heftigste crisis ná de Tweede Wereldoorlog. Inwoners, jong en oud, ondernemers en organisaties, zijn en worden nog steeds hard getroffen. De impact op mensen die hun brood verdienen in branches die gedwongen moeten sluiten is enorm. De druk op professionals die zorgen voor onze gezondheid, onze veiligheid en het besturen van ons land is groot. Vrijheid van meningsuiting, boosheid en frustratie in relatie tot openbare orde, respect en begrip vormen voor zorgmedewerkers, handhavers, politieagenten en bestuurders een steeds grotere uitdaging. 

De medische- en zorgsector, de horeca, de reis- en recreatiebranche, de muziek-, cultuur-, evenementen- en sportwereld, onderwijs en kinderopvang, vele zzp’ers en zeker ook onze jongeren en ouderen, die persoonlijk extra zwaar getroffen zijn, zullen ons keihard nodig hebben om er weer bovenop te krabbelen. Zodat ook zij er weer in kunnen geloven dat we leven in een land en op een plek om lief te hebben. 

Ik ben er trots op hoe de mensen zich in Someren Dorp, Someren- Eind, Lierop en Someren-Heide tot nu door deze coronaperiode heen hebben geslagen. Ik vind het stuk voor stuk dorpen om lief te hebben.

Zakelijk en privé moeten we elkaar zoveel als mogelijk blijven steunen en met elkaar in gesprek blijven gaan. En hopelijk vinden we wat we in de afgelopen tijd verloren zijn, in het nieuwe jaar terug als de wereld weer gezonder wordt.

Een gezondheidscrisis als deze, maakt ons bewust van zaken waar we eerder niet zo bij stil bleven staan. Het maakt ons bewust van wat we in de toekomst nodig hebben. Het maakt ons bewust van de veerkracht die we hebben en het motiveert ons om er samen sterker uit te komen. Maar het maakt ons ook bewust dat we perspectief nodig hebben om uit deze crisis te komen. En dat perspectief komt er hopelijk snel in het nieuwe jaar.

We zullen zo snel mogelijk schakelen als weer meer mogelijk is, zodat we optimaal kunnen genieten van een lekker hapje, een drankje, evenementen, sport, cultuur en gezelligheid. Laten we hopen dat dat binnenkort weer allemaal verantwoord is. En dat bijvoorbeeld het 100-jarig bestaan van Someren-Heide gevierd kan worden op een manier om lief te hebben.

We willen fijn kunnen wonen, ondernemen en genieten en daar willen we als gemeente in faciliteren. Als gemeentebestuur denken we na over de toekomst en over welke investeringen in onze dorpen en het buitengebied nodig zijn. We willen voldoen aan de grote vraag naar vierkante meters bedrijventerrein, investeren in woningbouw, in mensen, in een goed ondernemersklimaat, scholen, recreatie, natuur en duurzaamheid. We hebben aandacht voor de veiligheid in onze woon- en leefomgeving, aandacht voor mensen die zorg nodig hebben of in armoede leven. 

Aandacht voor de agrarische sector die ervoor zorgt dat we te eten hebben en ons buitengebied onderhouden wordt. En dit alles met als doel een goed evenwicht te bereiken voor alle mensen en voor ons leefmilieu. Laten we er samen in 2022 de schouders onder zetten. Zodat we onze dorpen en onze omgeving nog lang lief kunnen hebben.

In maart zijn de gemeentelijke verkiezingen. Een belangrijk moment waarop u gebruik kunt maken van uw stem om de toekomst van uw eigen omgeving in te kleuren. De gemeenteraad neemt besluiten over woningbouw, voorzieningen, sport, zorg, onderwijs, winkels, zonneparken, ons buitengebied en nog veel meer. De politieke partijen presenteren hun plannen en ideeën voor de komende vier jaar. Met uw stem kunt u aangeven wat u belangrijk vindt. Ik hoop dat u daar ook gehoor aan geeft.

Laten we van Someren een plek maken die ook generaties na ons nog lief kunnen hebben. Een plek waar mensen de vrijheid hebben zichzelf te zijn, waar mensen rekening houden met elkaar en waar iedereen mee kan doen.

Ik sluit graag af met een zin van zanger Stef Bos; 'Er is altijd een licht dat weer schijnt, tot aan het eind van de tijd.' In dat vertrouwen wens ik u allen een goed 2022!