Noodbrief van ZijActief Ommel

In heel Ommel wordt deze week een noodbrief van ZijActief verstuurd naar alle bewoners.

ZijActief Ommel dreigt namelijk te moeten stoppen bij gebrek aan nieuwe bestuursleden.

In de brief is het volgende te lezen:

Toekomst ZijActief Ommel in gevaar

“Wat?”, “Is dat waar?” dat zijn zomaar enkele verbaasde reacties.

Ja, het is helaas waar. De toekomst van ZijActief Ommel is in gevaar.

2022 zou zomaar het laatste jaar kunnen zijn van ZijActief Ommel.

En dat zou erg jammer zijn van een vereniging die al 77 jaar bestaat.

Maar waarom?

Omdat het huidige bestuur na 15, 20 en 30 jaar organiseren het stokje wil doorgeven aan een nieuwe jongere generatie. We vragen er al enkele jaren aandacht voor, maar er zijn geen vrouwen die het willen organiseren. Iedereen heeft diverse redenen om het niet te doen: druk met werk, gezin, hobby’s etc.

Maar zullen we nu eens op zoek gaan naar redenen om het WEL te doen?

Ik noem er een paar:

Gebruik maken van je kwaliteiten.

Gezelligheid met mede-bestuursleden.

Je nuttig maken voor de Ommelse gemeenschap.

En bovenal gezellige avonden met vrouwen in Ommel, maar ook veel contacten met andere verenigingen van ZijActief.

Help ons voor het te laat is.

We hebben nieuwe bestuursleden nodig om komende vacatures te vervullen en een goede opvolging binnen het bestuur te waarborgen.

We zoeken concreet: secretaris, penningmeester, bestuurslid. 

Wat bieden wij:

Een warme club mensen die je graag zien komen.

De mogelijkheid om je talenten verder te ontwikkelen.

Een open en enthousiaste sfeer.

Wil je meer informatie:

Neem dan contact op met voorzitter Riny Smeets, tel. 06-44353936 of e-mail naar zijaciefommel@gmail.com.

Op SIRIS-tv, siris.nl en SIRIS-Facebook is onderstaand filmpje te zien.