Oecumenische viering in Antoniuskerk in Heusden

Op zondag 9 oktober wordt er in de Antoniuskerk in Heusden een oecumenische viering gehouden.

Al een aantal jaren is het een goede gewoonte dat de Franciscusparochie en de Hervormde Gemeente Asten-Someren gezamenlijk een oecumenische viering houden, een viering voor zowel protestanten als katholieken.

,,Oecumenische vieringen zijn leerzaam omdat je dan elkaars spiritualiteit kunt proeven, die soms heel anders is dan wat je zelf kent in je eigen kerk en dat verrijkt je. Je leert elkaar waarderen als deel van Christus’ wereldwijde en veelkleurige kerk. Het samen zijn, samen bidden en zingen geeft echt een gevoel van verbondenheid'', aldus de organisatoren diaken Swaanen en dominee Van Litsenburg.

Het thema van deze oecumenische viering is 'Tijd om te oogsten'.

The Passion Heusden Cor vd Ven

Aan de hand van twee Bijbelteksten zullen diaken Swaanen en dominee Van Litsenburg u meenemen in hun gedachten over het thema.

Dit jaar zal het Astens Gemengd Koor Puur Sangh haar medewerking verlenen. Het koor zal een aantal passende liederen ten gehore brengen.

Naast Bijbellezingen, koorzang en gebed is er natuurlijk ook ruimte voor samenzang.

De oecumenische viering begint om 10.00 uur.