Officiële opening tentoonstellingsruimte in H. Maria Presentatiekerk

Op zaterdag 11 september werd in de Heilige Maria Presentatiekerk in Asten de nieuwe tentoonstellingsruimte op het oksaal officieel geopend.

Burgemeester Anke van Extel-van Katwijk en Els Haasen, de samensteller van de tentoonstelling over het Rijke Roomsche Leven in Asten en omgeving, onthulden een fotocollage van de tentoonstelling bij de ingang van de kerk.

Het was tevens de officiële aftrap van de rondleidingen onder leiding van VVV-gidsen in de ‘Kathedraal van de Peel’.

De voorzitter van de locatieraad Jan Coolen gaf voor de onthulling van het woord aan oud-pastoor Pieter Scheepers en burgemeester Van Extel.

Daarna opende Pieter Scheepers de tentoonstelling met het doorknippen van een lint en gingen de aanwezigen de trap op om de tentoonstelling te bewonderen.

Marcel van Oosterhout, voorzitter van VVV Asten en pastoor Steijaert sloten de bijeenkomst af met een toespraak.

Op SIRIS-tv, www.siris.nl en SIRIS-facebook is onderstaand filmpje te zien.