Oksana Bos-Baljva dirigent van Astens Mannenkoor

Het Astens Mannenkoor heeft op 29 september Oksana Bos-Baljva benoemd tot dirigent.

Een dag later is zij als zodanig gestart en onder haar leiding had het Astens Mannenkoor een goede eerste repetitie.

Rob Fritsen

De ‘commissie nieuwe dirigent’ heeft Oksana unaniem voorgedragen en het bestuur nam dit besluit over. Daarmee is de benoeming een feit. Oksana is zeer blij met de benoeming.

Het koor streeft naar ‘zingen brengt vreugde’. De dirigent deelt deze vreugde met het koor. Als dirigent kan zij goed sturing geven aan het koor, zodat goede en minder goede zangers tot hun recht komen en zij samen mooie muziek kunnen maken.

Het Astens Mannenkoor en Oksana Bos-Baljva hopen op een langdurige en vruchtbare muzikale samenwerking.