Omleiding Van Dongenstraat vanwege werkzaamheden en kermis

Maandag 13 september start Brabant Water met het vervangen van ca. 3 kilometer waterleiding in de kern van Lierop.

Tot en met woensdag 15 september vinden de eerste werkzaamheden in de Van Dongenstraat plaats.

Aangezien aansluitend aan deze periode de kermis in Lierop plaatsvindt, is de Van Dongenstraat vanaf maandag 13 tot en met dinsdag 21 september afgesloten en wordt het verkeer omgeleid.

Brabant Water legt in de volgende straten nieuwe waterleidingen aan: Groenstraat, Hogeweg, Offermansstraat, Lijestraat, Somerenseweg, De Wertstraat, Florastraat, Laan ten Boomen en de Van Dongenstraat.

Brabant Water houdt de bewoners op de hoogte van de geplande werkzaamheden en locaties. Verkeer en aanwonenden kunnen in deze periode overlast ervaren door werkzaamheden en verkeersmaatregelen.

Door in fases te werken wordt dit zoveel mogelijk beperkt.