Onderdoorgang Steemertseweg volledig gesloten

Op maandag 17 mei start aannemer Van der Zanden met resterende werkzaamheden aan de Steemertseweg en de naastgelegen parkplaats in  Lierop.

Verkeersregelaars hebben tot nu toe voetgangers (eventueel met fiets aan de hand) bij een veilige situatie onder het viaduct doorgelaten.
De werkzaamheden met ingang van maandag 17 mei maken het echter niet langer verantwoord om deze doorgang in het werkvak open te stellen.
Naar verwachting is er vanaf eind juni weer af en toe een veilige doorgang mogelijk voor voetgangers en fietsers.

Werkzaamheden

De Steemertseweg, van Laan ten Boomen tot aan de Groenebeemdweg, wordt gereconstrueerd. Op 17 mei gaat het werk een andere fase in, waardoor er nog meer activiteiten binnen het werkvak gaande zijn. De werkzaamheden bestaan uit grondwerkzaamheden, aanleg van rioolleidingen en putten, het aanbrengen van verharding, enzovoorts.

Er zullen meerdere machines draaien waardoor de ‘bouwput’ dusdanig onveilig is dat het onverantwoord is voetgangers of fietsers door te laten. Dit geldt ook buiten werktijd en weekenden. Er wordt alles aan gedaan om de doorgang voor voetgangers en fietsers zoveel mogelijk te bespoedigen, maar hiervoor zijn eerst voorbereidende werkzaamheden noodzakelijk.

De totale werkzaamheden aan de Steemertseweg zijn begin augustus afgerond.