Ondersterfte in week 25

In week 25 (21 tot en met 27 juni) overleden in ons land naar schatting 2.550 mensen. Dat zijn er duidelijk minder dan verwacht voor deze periode: er was ondersterfte.

Er overleden ongeveer 200 minder mensen dan verwacht en bijna 300 minder dan in de week ervoor (2.829).

In alle leeftijdsgroepen was de sterfte lager dan verwacht. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Van half september (week 39) tot en met half februari (week 6) was de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. Tot half januari (week 3) was er oversterfte. In de weken erna was er geen oversterfte en schommelde de sterfte rond de verwachte aantallen voor die periode.

In de laatste week van april (week 17) was er kort sprake van oversterfte, maar daarna nam de sterfte verder af.

In de eerste week van juni (week 22) was er opnieuw oversterfte, de twee weken erna niet (week 23 en 24). De schatting in week 25 ligt ongeveer 200 sterfgevallen onder de verwachting. Het RIVM registreerde 8 overleden COVID-19-patiënten in week 25 (stand 29 juni).

Er overleden in week 25 bijna 950 Wlz-zorggebruikers, zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen. In de overige bevolking overleden ruim 1.600 mensen.

Sterfte aan COVID-19 tot en met maart bekend

De cijfers over de (over)sterfte zijn gebaseerd op de dagelijkse berichten over het aantal overledenen die het CBS dagelijks ontvangt. Deze berichten bevatten geen informatie over de doodsoorzaak. Die informatie ontvangt het CBS later via een doodsoorzakenverklaring.

Voor alle overledenen tot en met maart 2021 is de doodsoorzaak bekend. Volgens deze cijfers overleden 28.747 mensen aan COVID-19 van maart 2020 tot en met maart 2021, zoals het CBS op 1 juli publiceerde. De oversterfte in de eerste coronagolf en de tweede golf tot en met maart 2021 wordt volledig veroorzaakt door sterfte aan het nieuwe coronavirus.

Informatiebronnen RIVM

Het RIVM heeft tot nu toe 17.744 overleden COVID-19-patiënten geregistreerd, waarvan 16.638 tot en met maart 2021 (stand 29 juni 2021).

Het RIVM ontvangt dagelijks meldingen van overleden COVID-19-patiënten vanuit de GGD’s. Omdat mogelijk niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19 en de registratie soms wat langer duurt, zijn de werkelijke aantallen overleden COVID-19 patiënten in Nederland hoger.