Ondertekening convenant PO-VO op Varendonck College Asten

Een vertegenwoordiger van stichting Platoo en twee bestuurders van stichting Prodas en het Varendonck College ondertekenden op woensdag 13 oktober, tijdens een PO-VO bijeenkomst in het Varendonck College in Asten, een convenant.

Rob Fritsen

Er werd getekend voor een samenwerking tussen alle basisscholen in de gemeenten Asten en Someren en het Varendonck College, waarin doelen staan beschreven als een soepelere overgang (doorlopende leerlijn) van primair onderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO) en het behouden van het voortgezet onderwijs in eigen regio (leerlingenkrimp gesignaleerd).

Rob Fritsen

Op deze dag waren alle bovenbouwleerkrachten van de basisscholen en onderbouwdocenten van het Varendonck College aanwezig om samenwerkingen (proeftuintjes) met elkaar aan te gaan, die ervoor zorgen dat zij samen met elkaar deze belangrijke en vooruitstrevende doelen kunnen behalen.

Rob Fritsen