Ondertekening convenant voor goede huisvesting arbeidsmigranten

In de gemeente Someren zijn veel arbeidsmigranten werkzaam. Om ervoor te zorgen dat deze arbeidsmigranten goed kunnen wonen, moeten organisaties die arbeidsmigranten huisvesten voldoen aan de normering van Stichting Normering Flexwonen (SNF).

Op woensdag 20 oktober ondertekenden Koos Karssen, voorzitter van SNF, en wethouder Louis Swinkels een convenant ter bekrachtiging van de samenwerking. Met de ondertekening wordt tevens de basis gelegd voor de uitwisseling van gegevens.

Stichting Normering Flexwonen stelt een norm voor het huisvesten van arbeidsmigranten.

Organisaties die arbeidsmigranten huisvesten en voldoen aan deze norm krijgen een certificaat. De gemeente heeft deze normering opgenomen in haar beleid voor het huisvesten van arbeidsmigranten.

Stichting Normering Flexwonen versterkt het gemeentelijk toezicht door inspecties van gecertificeerde locaties. Door de samenwerking met SNF wil de gemeente voorkomen dat er in Someren situaties ontstaan waarbij de kwaliteit van huisvesting van arbeidsmigranten te wensen overlaat. Met het SNF-keurmerk kan hier goed op gestuurd en gecontroleerd worden. Someren behoort, samen de gemeente Waadhoeke, tot de eerste gemeenten waarmee SNF een convenant afsluit.

Op SIRIS-tv, siris.nl en SIRIS-Facebook is onderstaand filmpje te zien.