Ondertekening samenwerkingsconvenant gemeente Someren en VAC

Op donderdag 8 juli ondertekenden de wethouders Louis Swinkels en Theo Maas in het gemeentehuis in Someren een samenwerkingsconvenant met het VAC. Voor het VAC zetten Maria van Roosendaal-Mars en Jan van Dijk hun handtekening.

Samenwerkings convenant Eric Driessen

De stichting VAC Adviescommissie Wonen Asten-Someren is een onafhankelijke partij in de gemeenten Asten en Someren, die zich sinds 1994 inzet voor een kwalitatief betere woning en woonomgeving in het belang van de toekomstige bewoner. 

De stichting beoordeelt woningen en de woonomgeving op gebruikskwaliteit vanuit het perspectief van de gebruiker.

Samenwerkings convenant Eric Driessen

Centraal element in het nieuwe samenwerkingsconvenant is dat de gemeente bij nieuwbouw het levensloopbestendig bouwen gaat stimuleren en ontwikkelaars gaat opleggen om advies hierover in te winnen bij het VAC. 

Het VAC gaat zich door kosteloze adviezen inzetten om de bestaande voorraad meer levensloopbestendig te maken. 

Beoogd effect is om de Somerense woningvoorraad gereed te maken voor een steeds ouder wordende bevolking. 

Deze samenwerking sluit helemaal aan bij de ambitie van de gemeente Someren om een inclusieve gemeenschap te zijn.

Op SIRIS-tv en www.siris.nl is onderstaand filmpje te zien.