Onis Welzijn houdt vier bijeenkomsten over rouw en verlies

Het afscheid van een dierbaar iemand verandert je leven. De recente themamiddag van Onis Welzijn maakte duidelijk dat er veel behoefte is aan handvatten en delen van ervaringen.

Reden genoeg voor Onis Welzijn om in januari 2023 een serie bijeenkomsten te organiseren over dit thema. Bedoeld voor mensen die een dierbare hebben verloren.

Gedurende vier bijeenkomsten ga je samen met lotgenoten aan de slag met je eigen rouw en verlies.

Rouwen is een werkwoord

Als je rouwt, heb je ook van iemand gehouden. Die persoon ben je verloren. Hoe ga je om met alle gevoelens die het verlies met zich meebrengt? Omgaan met het gemis en met herinneringen kan lastig en pijnlijk zijn. Hoe kom je daar verder mee? Rouwen is een proces, individueel en voor iedereen anders. Het zijn stapjes en is nooit ‘klaar’.

Onderwerpen

Noëlle Loomans en Marlies van den Boomen zijn de professionele begeleiders bij deze bijeenkomsten. Zij zijn allebei deskundig en begeleiden mensen bij rouw en verlies.

Verschillende onderdelen van het rouwproces komen aan bod:

• Het duale procesmodel van rouw

• Het verschil in rouwen tussen mannen en vrouwen

• Het krijgen van een nieuwe partner

• Welke hulpbronnen zijn er?

• Wat is zelfzorg en hoe doe je dat?

Daarnaast sluiten ze aan bij de behoefte en vragen van de deelnemers.

Aanmelden

De kosten zijn € 60 voor vier bijeenkomsten.

De bijeenkomsten vinden plaats op 12 en 26 januari en 9 en 23 februari van 14.30 tot 16.30 uur.

De locatie wordt nog nader bepaald.

Aanmelden kan vóór 15 december bij Ria Kandelaars via e-mail r.kandelaars@oniswelzijn.nl of tel. 06-38266670.

Er kunnen minimaal 10 en maximaal 12 personen deelnemen.  

Is vervoer een probleem? Misschien is automaatje dan een oplossing. Neem hiervoor contact op met Automaatje, tel. 0493-441266.