Onis Welzijn zoekt mensen die vluchtelingen hun weg helpen te vinden

Mensen die hier komen wonen nadat ze uit hun land zijn gevlucht, krijgen in de gemeenten Asten en Someren begeleiding bij het ‘opzetten’ van hun leven hier.

Alles is dan nieuw: de taal, de regels, de administratie.

Die begeleiding wordt deels verzorgd door vrijwilligers. Hiervoor zoekt Onis Welzijn mensen.

Op dinsdag 9 en woensdag 10 mei zijn er in Asten en Someren bijeenkomsten waarin uitgelegd wordt wat Onis doet en voor welke hulp en begeleiding zij mensen zoeken.

Begeleiden

Bij het vinden van je weg komt stiekem best veel kijken. Wat heel normaal is als je hier altijd hebt gewoond, is soms helemaal niet normaal voor nieuwkomers. ,,De manier waarop wij onze maatschappij hebben ingericht is niet altijd meteen duidelijk of logisch voor mensen die hier niet vandaan komen”, vertelt Pim van Dalen van Onis Welzijn Vluchtelingenwerk. ,,Daarom begeleiden we statushouders de eerste twee jaar dat ze hier in onze gemeenten komen wonen. We leggen regels uit, helpen bij het opzetten van een administratie en alles wat er verder bij komt kijken. Daarbij zetten we ook vrijwilligers in”.

Taal spreken en lezen

Het beheersen van basiskennis van de Nederlandse taal is een voorwaarde om zelfstandig te zijn/functioneren. ,,Kinderen gaan gewoon in Nederland naar school. Voor volwassenen is dat anders. Een andere taal leren op latere leeftijd is lastig. Samen met vrijwilligers hebben we allerlei mogelijkheden om de taal onder de knie te krijgen, zoals leesgroepen, taalgroepen en een nog op te zetten taalcafé, waarbij we meer op woordenschat letten en durven spreken. Maar ook een vrouwengroep, waar vrouwen met verschillende culturele achtergronden samenkomen om in het Nederlands te praten en zo de taal onder de knie te krijgen”, vertelt Judith van Oers, coördinator taal bij Onis Welzijn.

De informatiebijeenkomsten zijn op dinsdag 9 mei van 19.00 tot 20.30 uur in ’t Kwartier in Asten en op woensdag 10 mei van 13.00 tot 14.30 uur in De Ruchte in Someren.