Online bijeenkomsten ontwerp Waterbeheerplan

Online bijeenkomsten ontwerp Waterbeheerplan

Het ontwerp Waterbeheerplan van waterschap Aa en Maas ligt tot en met 18 mei ter inzage.

Zie voor de publieksversie van het ontwerp WBP: https://aa-en-maas.maglr.com/waterbeheerplan-2022-2027/voorpagina 

Het waterschap houdt drie online bijeenkomsten over het waterbeheerplan (omgevingstafels) met lokale organisaties boeren, burgers en buitenlui.

De bijeenkomsten zijn op dinsdag 13 april van 16.00 tot 17.30 uur, donderdag 29 april van 16.00 tot 17.30 uur en op donderdag 29 april van 19.30 tot 21.00 uur:

Via deze link kun je jezelf opgeven voor één van deze omgevingstafels: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSpzYbOwlnQgpbRPycWDxDaFJBbGgRmd3E1w-wHpuL7vDpMg/viewform