Ook Wij zijn Someren-VVD stelt schriftelijke vragen over beleid app-berichten

Tekst:

Schriftelijke vragen naar aanleiding van de berichtgeving in de media over het wissen van app-berichten door het college van de gemeente Someren. De fractie Wij zijn Someren-VVD wil deze graag beantwoord hebben tijdens de raadsvergadering van 22-07-2021.

1. Is er landelijk of gemeentelijk beleid of zijn er richtlijnen over hoe men om moet gaan met het archiveren of bewaren van app-berichten?

2. Heeft het college in Someren daar in deze periode afspraken over gemaakt en vastgelegd?

3. Via een WOB-verzoek m.b.t. het dossier van wethouder schoolmeesters zijn diverse zaken waaronder app-berichten opgevraagd. Zijn er richtlijnen over hoe men om dient te gaan met middels een WOB-verzoek opgevraagde app-berichten?

4. Als deze er zijn, is het college dan van mening dat zij volgens deze regels of richtlijnen heeft gehandeld?

5. Waren app-berichten ook onderdeel van het onderzoek van Necker van Naem in de casus rondom wethouder Schoolmeesters en hoe is men daar toen mee omgegaan?

Fractie Wij zijn Someren-VVD