Opening eerste wormenhotel Mariaschool in Someren

De leerlingen van groep 8 van de Mariaschool in Someren hebben zich afgelopen najaar gebogen over het vraagstuk ‘Hoe kunnen we verspilling van voedselverminderen?’

In november zijn de ideeën van deze geïnstalleerde Kinderraad van Prodas in de raadzaal van het gemeentehuis gepresenteerd aan opdrachtgever Wim Peters Kwekerijen en een vertegenwoordiging van het college.

Enkele ideeën worden ook daadwerkelijk uitgevoerd.

Zo opent wethouder Willem Van Doorn op donderdag 1 juni samen met de leerlingen het eerste wormenhotel bij de Mariaschool.

Meerdere keren per jaar denkt de Kinderraad van Prodas mee over een vraagstukvan een opdrachtgever.

Via Wim Peters Kwekerijen dacht de Kinderraad in het najaar van 2022 na over ideeën om voedselverspilling tegen te gaan. Het beheren van een wormenhotel op basisscholen is één van de ideeën die dit schooljaar is ingebracht.

Een wormenhotel is een soort kast waarin je groente-, fruit- en etensresten composteert met behulp van wormen. Als gevolg van het gebruik van een wormenhotel gaan kinderen bewuster om met afval. Kinderen kunnen in de praktijk zien hoe afval in grondstof verandert. Doordat de Kinderraad dit idee zelf heeft aangedragen, voelen de kinderen zich gehoord en wordt de betrokkenheid vergroot. Bovendien vermindert hierdoor ook daadwerkelijk het organisch afval op de scholen.

In totaal wordt er op vijf basisscholen een wormenhotel geplaatst. Na plaatsing van het hotel op de Mariaschool volgen basisschool De Diamant, LeerRijk, St. Jozef en SBO de Brigantijn. Twee wormenhotels zijn gesponsord door de Rabobank, twee door de gemeente en één door Wim Peters Kwekerijen. Daarnaast monteert Wim Peters Kwekerijen alle vijf de wormenhotels en is zij betrokken rondom de implementatie ervan op de basisscholen.

Ook faciliteert de kwekerij deze zomer een ‘Verspillingsmarkt’ op eigen terrein, georganiseerd door de Mariaschool. Dit was een van de andere Kinderraad ideeën.

Op donderdag 1 juni om 10.30 uur vindt de feestelijke opening van het eerste wormenhotel plaats op de Mariaschool.

Wethouder Willem van Doorn opent deze dag samen met de kinderen van de Kinderraad het hotel. Na de opening krijgen de leerlingen van groep 7 en 8 een gastles van compostmeester Rowin Snijder van Compostie. IVN Asten-Someren verzorgt bij de andere vier scholen een gastles om de plaatsing van de wormenhotels te begeleiden.