SIRIS.nl

Aanmelden evenementen Asten in 2023 voor VVV Asten

In Asten wordt de driemaandelijkse evenementenkalender uitgegeven.

In de volgende editie staat een overzicht van de evenementen in januari tot en met maart 2023 en de data Evenementen 2023.

De verenigingen en stichtingen wordt verzocht om het juiste programma al voor drie maanden compleet door te sturen. Daarnaast blijft het van belang om de data van de evenementen toch alvast door te sturen ook al vinden ze later in het jaar plaats.

Zo is een verspreiding van evenementen mogelijk en vallen niet in een weekend diverse evenementen samen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de redactie Beppie Aarts tel. 0493-693477.

Rob Fritsen

De drie maandelijkse evenementenkalender geeft een zo volledig mogelijk overzicht van activiteiten in Asten, Heusden en Ommel. Alles wat plaatsvindt op gebied van muziek, toneel, kunst en andere uitingen van cultuur kan een plaats krijgen op deze kalender.

De vermelding van het evenement wordt gratis opgenomen in de Evenementenkalender Asten en geplaatst met foto op de VVV-site Land van De Peel.

Op de website van VVV De Peel staan alle evenementen van Asten, Deurne, Gemert, Bakel, Helmond en Laarbeek vermeld. Uw evenement wordt door deze samenwerking ook in deze plaatsen gepromoot.
De Evenementenkalender is gratis verkrijgbaar bij de VVV-winkel.

Rob Fritsen

De VVV Asten vraagt alle verenigingen, instellingen en het bedrijfsleven om vóór 25 oktober hun jaarprogramma 2023 met eigen website en het complete programma van januari tot en met maart 2023 in te leveren bij de VVV-winkel, t.a.v. Beppie Aarts, Burgemeester Wijnenstraat 1, 5721 AJ Asten. Per e-mail is ook mogelijk via beppie@aartsaarts.nl.

Een belangrijk verzoek om ook de contactpersoon met het telefoonnummer van de organisatie te vermelden, evenals adres met postcode waar het evenement gehouden wordt. Vergeet niet uw eigen websiteadres aan VVV Asten door te geven. Zodat de bezoekers meteen kunnen doorklikken naar uw eigen website.  

Er is ook een mogelijkheid om het evenement te plaatsen op de digitale komborden van de gemeente Asten. Geef dat tijdig door.