Opleggen last onder dwangsom Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer

Tijdens een controle op 20 en 21 juni op Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer in Ommel is geconstateerd dat er sprake is van een overtreding van artikel 2.90 lid 1 van het Bouwbesluit 2012.

De overtreding ziet op de zogenoemde wbdbo (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag) tussen verschillende bouwwerken.

Op 2 december 2022 is er door VRBZO (Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost) een waarschuwingsbrief naar de Oostappen Groep verzonden waarin de overtreding kenbaar is gemaakt. Vervolgens heeft er op 2 februari een hercontrole plaatsgevonden waarbij geconstateerd werd dat de overtreding niet was beëindigd waarna er op 23 maart 2023 een voornemen last onder dwangsom is verzonden.

Ondanks een voornemen last onder dwangsom is er nog altijd sprake van een overtreding. Door de Oostappen Groep is een plan van aanpak en een zienswijze ingediend. Het plan van aanpak voldoet echter niet aan de afspraken die de VRBZO met de overtreder heeft getracht te maken. De zienswijze ziet vooral op het procesverloop en op de gemaakte afspraken tussen overtreder en de VRBZO. De zienswijze is dan ook weerlegd.  

Middels deze last wordt bewerkstelligd dat de overtreding beëindigd wordt en beëindigd blijft. De begunstigingstermijn loopt tot 1 november.

Het college van B en W van de gemeente Asten heeft besloten een last onder dwangsom op te leggen aan Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer om voor 1 november de overtreding op het te beëindigen en beëindigd te houden onder een aanzegging van een dwangsom van € 2.500 per week dat de overtreding van artikel 2.90 lid 1 van het Bouwbesluit 2012 voortduurt, met een maximum van € 25.000.

De overtreding ten aanzien van de brandwerende scheiding tussen verschillende chalets dient te worden beëindigd.