Opslagbox Emmastraat in Asten tijdelijk gesloten

Naar aanleiding van een controle van de toezichthouders van de gemeente Asten heeft de politie op 14 juli in een opslagbox op het perceel Emmastraat 73 te Asten goederen aangetroffen waarmee bedrijfsmatig hennep kan worden gekweekt.

Op grond van artikel 13b van de Opiumwet heeft burgemeester Anke van Extel besloten om de garage voor een periode van zes maanden te sluiten.

Aan de eigenaar van de opslagbox heeft de gemeente eerst een brief gestuurd waarin het voornemen tot sluiting werd aangekondigd. De eigenaar heeft zienswijzen ingediend. Deze hebben niet tot een ander standpunt geleid. Daarna is de burgemeester overgegaan tot de daadwerkelijke sluiting.

Opslagbox is gesloten en verzegeld

De opslagbox is per 12 oktober gesloten en verzegeld en mag gedurende zesmaanden door niemand gebruikt of betreden worden.

Op grond van artikel 13b van de Opiumwet heeft de burgemeester de bevoegdheid om woningen, lokalen of erven waar verdovende middelen worden verkocht, verhandeld, verstrekt, afgeleverd of aanwezig zijn, tijdelijk te sluiten. Sinds 2019 is deze bevoegdheid verruimd en geldt deze ook wanneer het gaat om strafbare voorbereidingshandelingen, zoals in deze zaak.

De burgemeester past het beleid, dat op artikel 13b van de Wet Damocles is gebaseerd, toe ter bescherming van de openbare orde en het woon- en leefklimaat, ter preventie en als middel tegen ondermijnende criminaliteit.