Orange the World: Stop geweld tegen vrouwen

Burgemeester Anke van Extel-van Katwijk en wethouder Janine Spoor hijsen op zaterdag 25 november de vlag van Orange the World op de Markt in Asten.

Zij doen dit samen met leden van Soroptimistclub Helmond-Peelland. Het hijsen van de vlag vindt plaats om 11.30 uur.

Rob Fritsen

Orange the World is een wereldwijde campagne van de Verenigde Naties tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Dit allemaal om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen en meisjes.

Ook in Nederland komt geweld tegen vrouwen en meisjes dagelijks voor:

- in Nederland krijgt 53% van de vrouwen te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag

- 1 op de 5 vrouwen in Nederland krijgt te maken met partnergeweld

- in Nederland sterft er elke 8 dagen een vrouw door geweld

- 73% van de Nederlandse vrouwen maakt seksuele intimidatie mee in haar leven. 

Rob Fritsen

SIRIS-tv is ieder jaar bij het hijsen van de vlag Orange the World - Stop geweld tegen vrouwen. Hieronder het filmpje van 2022.