232 Handtekeningen voor verkeersveilige omgeving basisschool Voordeldonk

Op donderdag 17 juni werd op basisschool Voordeldonk in Asten een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de toekomstige nieuwbouw van de school, die in 2023 gereed moet zijn.

De gemeente investeert ruim 6 miljoen euro voor de herbouw van deze school.

De betrokken partijen gaan nu samen met Architecten aan de Maas een voorlopig en daarna definitief ontwerp opstellen.

Tijdens de bijeenkomst mocht wethouder John Bankers 232 handtekeningen van de basisschoolleerlingen in ontvangst nemen, die vragen om een verkeersveilige oplossing in de buurt van de school.

De actie is uit eigen beweging opgezet door de 8-jarige Ruben van groep 4. 

Wethouder Bankers zegde toe dat de gemeente na de zomer in overleg gaat met de school en ook de kinderen gaat vragen naar hun ideeën voor een veilige verkeerssituatie.