Overtredingen in de Verhagenstraat in Lierop

Bij een integrale controle op een locatie aan de Verhagenstraat in Lierop zijn diverse overtredingen vastgesteld op het gebied van milieu, dierenwelzijn en arbeidsomstandigheden. 

Er werd onder andere geconstateerd dat er arbeidsmigranten gehuisvest waren.

De brandveiligheid voldeed niet en er was geen vergunning om hen daar te huisvesten. De arbeidsmigranten zijn elders gehuisvest. 

Overtredingen milieu, dierenwelzijn en arbeidsomstandigheden

Bij een integrale controle van de ODZOB, NVWA en ISZW werden diverse overtredingen vastgesteld op het gebied van de milieuwetgeving, het dierenwelzijn en de arbeidsomstandigheden. Elke afzonderlijke organisatie onderneemt hierop vervolgstappen.

Wonen in bedrijfsruimte

Bij de integrale controle werd geconstateerd dat er arbeidsmigranten op de locatie Verhagenstraat verbleven in een gedeelte van de bedrijfsruimte. Na controle op de leefomstandigheden bleek dat een kantoor en werkplaats omgebouwd zijn tot een woonvertrek en slaapkamers. De werkgever heeft daarop enkele dagen de tijd gekregen om de arbeidsmigranten elders onder te brengen. Bij een her-controle bleek de verblijfsruimte nog in gebruik te zijn, waarna het gebruik direct werd beĆ«indigd.

Geen vergunning

Voor deze locatie is geen omgevingsvergunning verleend voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Daarnaast liet vooral de brandveiligheid te wensen over en waren er ongezonde leefomstandigheden in het verblijf. Daarom is besloten dat het woonvertrek en de slaapkamers niet meer gebruikt mogen worden voor het huisvesten van arbeidsmigranten. 

Huisvestingsbeleid arbeidsmigranten

De verantwoordelijkheid voor het tijdelijk huisvesten van seizoenwerkers of arbeidsmigranten ligt bij de werkgever. 

De gemeente Someren heeft wel een zorgplicht, zodat arbeidsmigranten onder de juiste omstandigheden kunnen wonen. Er worden daarom regelmatig controles uitgevoerd om erop toe te zien dat werkgevers aan de beleidsregels voldoen.