Parochieavond met filmreeks Sycamore

Dinsdag 4 oktober is er weer een parochieavond met de filmreeks Sycamore met als thema ‘De Heilige Geest en de kerk'.

Stephen Wang, katholiek priester en leraar, bespreekt dit thema in een filmpje. Hij roept vragen op en probeert hier antwoord op te geven. Dit wordt afgewisseld met interviews (hoe denken mensen op straat over het onderwerp?) en onderbroken door eigen gespreksmomenten.

Na de Verrijzenis op Pasen ademt Jezus de Heilige Geest uit over zijn leerlingen. Op Pinksteren wordt de Heilige Geest aan de kerk geschonken. De Heilige Geest is de Adem Gods, die vergeeft, onze ziel laat herleven en ons laat delen in zijn leven.

Met de Vader en de Zoon vormt de Heilige Geest de heilige Drie-eenheid.

Hij geeft ons moed, kracht, reinigt ons en maakt ons nieuw van binnenuit: dit noemen we ‘genade’. Hij helpt ons bij het bidden, geeft ons de deugden van geloof, hoop en liefde en de gaven van moed, wijsheid, vreugde, vrede. Hij maakt ons leven tot een geschenk aan God en de anderen; Hij laat ons door de vergeving in vrede leven met God en met elkaar.

We kunnen de Heilige Geest uitnodigen: “Heilige Geest, help mij.” “Heilige Geest, kom in mijn hart.” We hebben daarbij wel de hulp van de kerk nodig.

De avond wordt verzorgd door diaken Swaanen en pastoor Steijaert.

Programma:

20.00 uur: binnenkomst met een kopje koffie/thee.

20.30 uur: film en gesprekken.

21.15 uur: afronding en aansluitend een drankje (voor wie dit wil).

De parochieavond vind plaats in de sacristie in de kerk van Asten (toegang via de hoofdingang).

Kosten: vrijwillige bijdrage.

Er is geen voorkennis nodig.

Aanmelden: briefje in de brievenbus van de pastorie in Asten of tel. 06-54955942 (diaken Jack Swaanen) of e-mail pastoraalteam@rkfranciscus.nl.