PC-regeling vervalt per 1 januari

De gemeente Someren stopt per 1 januari met de PC-regeling voor kinderen in een gezin met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm.

Hierdoor worden aanvragen na 1 januari niet meer in behandeling genomen.

Heeft u een laag inkomen en kinderen in groep 8 of op de middelbare school? En heeft u niet eerder gebruik gemaakt van de PC-regeling?

Dan kunt u tot en met 31 december een aanvraag doen voor de PC-regeling. Een laag inkomen is een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm.

Ga voor meer informatie naar www.zosomeren.nl/pc-regeling.