Peiling bij ondernemers naar behoefte aan bedrijfskavel

Sinds de uitgifte van bedrijventerrein Florapark heeft de gemeente Asten geen nieuwe bedrijfskavels meer voorhanden.

Voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen is de gemeente echter gehouden aan afspraken in de regio en met de provincie: zonder aantoonbare noodzaak en behoefte, kunnen geen nieuwe bedrijfsgronden ontwikkeld worden.

Om deze behoefte aan bedrijfsgrond voor de komende jaren inzichtelijk te maken, heeft de gemeente daarom een vragenlijst voor ondernemers opgesteld.

Heb je interesse in een bedrijfskavel in de gemeente Asten? Dan kun je dit tot 12 september 2021 schriftelijk kenbaar maken.

Vul de vragenlijst in via http://www.asten.nl/.../advies.../interesse-in-bedrijfskavel

Heb je als ondernemer de afgelopen jaren je interesse al kenbaar gemaakt? Dan vraagt de gemeente je toch het formulier in te vullen zodat ze van iedereen over dezelfde informatie beschikt.

De informatie uit de behoeftepeiling gebruiken de gemeente om strategische keuzes te maken voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen.

Rob Fritsen

Voor meer informatie: Willen Moors, projectleider Economie en Mobiliteiten of Geert Hoeben, beleidsmedewerker economie via tel. 0493-671212 of via e-mail w.moors@asten.nl of g.hoeben@asten.nl.