Pieten maken tijd voor het leggen van zonnepanelen van HD Solar

Sinterklaas en zijn Pieten hebben het druk met het bezorgen van snoepgoed in de schoenen van de kinderen.

Voor deze lastige taak moeten ze het dak op om in de schoorsteen te komen.

Eric Driessen

Als we toch op het dak zijn, dan kunnen we net zo goed zonnepanelen op het dak leggen, dachten de Pieten.

Eric Driessen

In overleg met HD Solar gingen ze op het Biesveld in Someren aan de slag. 

Ook op het Ommelsveld en Dille in Asten zagen we Pieten zonnepanelen leggen.